TKT (Teaching Knowledge Test)

1600 UAH

TEACHING KNOWLEDGE TEST
РЕКОМЕНДОВАНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ B1

Іспит TKT (Teaching Knowledge Test) розрахований на викладачів англійської мови, які працюють як з дитячою, так і з дорослою аудиторією. Цей іспит складається з трьох модулів. Можна здавати іспит поетапно або випробувати свої сили, здавши кілька модулів відразу. Кожен модуль тестує певний аспект викладання.

ЩО ДАЄ СЕРТИФІКАТ ТКТ?

 • право викладати англійську за кордоном;
 • стимул для підвищення педагогічної та методичної кваліфікації;
 • зручний інструмент для педагогічних тренінгів;
 • відмінний аргумент на Вашу користь при атестації, участі в конкурсах та грантах.

ЯК ЗДАВАТИ ТКТ?

Іспит TKT здається виключно в письмовій формі. Тривалість одного модуля — 80 хвилин. Типи завдань: підібрати пари, вибрати правильну відповідь із трьох запропонованих, знайти зайве. Кожна правильна відповідь — один бал. Після здачі кожного модуля видається окремий сертифікат з оцінкою від Band 1 до Band 4.

Кожен з модулів іспиту перевіряє знання методики викладання англійської мови, що має на увазі наступне:

МОДУЛЬ № 1. СИСТЕМА МОВИ; ОСНОВИ ТЕОРІЇ
ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ І ВИКЛАДАННЯ МОВИ.

 • термінологія опису граматичної, фонетичної та лексичної систем англійської мови, а також функцій мовлення;
 • навички та вміння чотирьох видів мовної діяльності (письмо, аудіювання, читання та усне мовлення);
 • теоретична база процесу оволодіння мовою і тим, що на цей процес впливає: мотивація, обсяг і способи подачі мовного матеріалу, презентація граматичних конструкцій; індивідуальні особливості учня (вік, індивідуальний навчальний стиль і здатність сприйняття, стратегії, наявність попереднього досвіду вивчення іноземної мови та ін.);
 • аналіз помилок у мові студентів;
 • індивідуальні потреби студента у вивченні іноземних мов;
 • теорія викладання іноземної мови за допомогою різних методів і прийомів, а саме: способи презентації нового матеріалу, типи вправ і завдань, різні види контролю та ін.;
 • методична термінологія для опису навчального процесу.

МОДУЛЬ № 2. СУЧАСНИЙ УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПЛАНУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ

 • вміння планувати урок і блоки уроків: визначення цілей, структури уроку, знання етапів планування;
 • знання структури уроку і розуміння завдань кожного окремого етапу уроку;
 • вміння моделювати етапи уроку відповідно до поставлених цілей і потреб учнів;
 • вміння вибрати форму поточного і підсумкового контролю, відповідну цілям навчання і категорії учнів;
 • вміння використовувати в навчальному процесі додаткові посібники та матеріали.

МОДУЛЬ № 3. ХІД УРОКУ І ОРГАНІЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • володіння мовою та вміння вести урок на мові, адаптуючи його відповідно до рівня учнів, тобто доступно пояснити завдання і правильно організувати його виконання, допомогти учневі грамотно оформити свою відповідь на мові, дати дефініцію нового слова, зрозуміти комунікативну задачу висловлювання учня в класі і т.п.;
 • уміння визначити і пояснити характер помилки учня;
 • володіння способами організації навчального процесу на уроці з метою його активізації;
 • знання та правильне використання функцій і ролі вчителя, учнів на уроці;
 • знання форм і прийомів навчальної діяльності та вміння професійно організувати взаємодію на уроці;
 • уміння аналізувати і професійно виправляти помилки;
 • уміння правильно давати оцінку відповідям учнів з відповідними коментарями та рекомендаціями.

КОЖЕН МОДУЛЬ ОЦІНЮЄТЬСЯ ОКРЕМО ЗА НАСТУПНОЮ ШКАЛОЮ:

 • Band 1: знання в області даного модуля носять обмежений характер;
 • Band 2: наявність базових систематичних знань;
 • Band 3: хороші знання в області даного модуля;
 • Band 4: обширне і глибоке володіння методикою.

УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ:

 • Зареєструватися можна, заповнивши заявку на сайті Оксфорд Клас, або за тел. (044) 229-29-99

ПРОБНІ ІСПИТИ:

ВІДПОВІДІ:

TKT ГЛОСАРІЙ:

Завантажити файл у форматі PDF

Реєструйтеся

просто зараз!

*згідно з розкладом
Дякуємо за реєстрацію. Наш адміністратор зв’яжеться з вами найближчим часом.