Дякуємо за запит. Наш адміністратор зв’яжеться з вами найближчим часом.

ТЕАТРАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ТА ПОСТАНОВОЧНИЙ ПРОЕКТ МЕТАТЕАТР

Нова освітньо-продюсерська театральна модель МЕТАТЕАТР поєднує функцію професійної театральної освіти, що грунтується на методології Ігрового театру, з творчо-продюсерською діяльністю по створенню та прокату сучасних театральних вистав нового типу. Дім Оксфорд Клас вбачає у цій діяльності один з основних механізмів виконання своєї головної місії – створення нового, сучасного, ефективного культурно-освітнього середовища в Україні.

У 2013 році Оксфорд Клас відкрив творчу майстерню для більш активного залучення театральної складової та акторської творчості для розширення культурологічного аспекту освіти. Протягом 2013-2018 рр. створений спочатку Семінар Ігрового Театру (СІТ), який у 2017 році перетворився на більш масштабний театрально-освітній проект МЕТАТЕАТР (МТ) під керівництвом Олега Ліпцина, за підтримки ОК здійснив низку театрально-освітніх інноваційних проектів. Їх основна мета – популяризація, впровадження та використання ігрових механізмів та принципів як більш ефективної сучасної технології освіти в галузі культури і мистецтва, зокрема акторської і режисерської творчості.

 Реалізовані спільні театральні проекти:

  • 2013-14 рр. Семінар «Десять пір року» для молодих професійних акторів і режисерів, спільно з Семінаром Ігрового Театру, за підтримки Фонду Розвитку України;
  • 2014-2015 рр – створення та прокат експериментальної вистави КРАСИВИЙ ПТАХ за п’єсою А.Чехова «Чайка»;
  • Січень-лютий 2017 року – театральний англомовний проект “English Theatre” для професійних та напівпрофесійних українських акторів на основі п’єси сема Шепарда FOOL FOR LOVE;
  • 2017 рік – Експериментальний театральний проект «Медея-Медіа» за п’єсою Евріпіда, спільно та за підтримки компанії «Квартал – 95».
  • Січень-лютий 2018 року – театральний проект для викладачів іноземних мов на основі п’єси Ділана Томаса UNDER MILK WOOD;
  • Жовтень-грудень 2018 року – участь ОК у реалізації підготовчого етапу інноваційного театрально-освітнього проекту «МЕТАТЕАТР» спільно з Національним університетом «Острозька Академія», за підтримки УКФ.

У 2018 році Оксфорд Клас долучився до першого етапу реалізації проекту МЕТАТЕАТР, виступивши у якості партнера по створенню та проведенню серії майстер-класів/репетицій “Лабораторія роботи над текстом” по роботі з драматичним текстом мовою оригіналу.  Процес репетицій став новою експериментальною формою створення сучасного поліваріантного драматичного тексту в результаті практичної взаємодії театральних акторів, режисерів та професійних перекладачів.  Результатом діяльності Лабораторії став розроблений та методологічно описаний предмет “Ігрові взаємодії з драматичним текстом”, який увійшов до низки предметів освітньої магістерської програми “Культурологія і метатеатр”,над яким нині працює команда проекту.

У липні 2019 року команда МЕТАТЕАТРУ планує запустити інноваційну магістерську програму заочної форми навчання «Культурологія і метатеатр» в Національному університеті «Острозька академія» для акторів, режисерів, сценографів та критиків. Кінцевою ціллю проекту є забезпечення можливості вдалого і повноцінного завершення навчання по цій програмі у наступному 2020-му році, захисту кваліфікаційних магістерських дипломних робіт, створення дипломної вистави та отриманням диплому магістра культури за спеціалізацією “Культурологія і метатеатр”.
Детальну інформацію про проект МЕТАТЕАТР та вступну кампанію на магістратуру шукайте за посиланням: metatheater.org

Художня ідеологія та естетика

  • МЕТАТЕАТР формується як “відкрита”, саморегулююча творча структура, в її задачі входить поступове формування в українському суспільстві незаідеологізованої художньої свідомості і, як результату, розширення внутрішньої свободи людської особистості в її творчих проявах.
  • У своїх естетичних тенденціях МЕТАТЕАТР орієнтується на стрімкі зміни суспільної та індивідуальної свідомості, викликані розвитком візуальних та комунікаційних технологій, взаємопроникненням мов і культур. Таким чином, МЕТАТЕАТР – це пошук нових форм і способів художньої взаємодії з мінливою сучасною реальністю.
  • Основною художньою ідеологією і методологічною основою МТ є теорія Ігрового театру, запропонована М.М. Буткевичем і розроблена його послідовниками і учнями.

 Проектний принцип продюсування

– Постановочно-продюсерська діяльність МЕТАТЕАТР’у здійснюється за проектним принципом, для чого створюються тимчасові творчі групи на базі індивідуально сформованого бюджету проекту.

– Кожен проект запускается по факту формування власного бюджету і продюсерської групи.

– Фінансування постановочних проектів відбувається головним чином за рахунок цільових грантів, спонсорських надходжень та інших форм цільової підтримки конкретних художніх задумів.

– Для прокату продюсерських проектів обираються та арендуються відповідні до задуму майданчики та ігрові простори, що забезпечується бюджетом постановочного проекту.
– Набір акторів на проекти здійснюється із загального акторського пулу, котрий формується поступово з акторів, які брали участь в освітніх проектах СІТ.