Екзамен з англійської. Рівень: TKT (Teaching Knowledge Test)

Іспит TKT (Teaching Knowledge Test) розрахований на викладачів англійської мови, які працюють як з дитячою, так і з дорослою аудиторією. Цей іспит складається з трьох основних модулів та двох спеціалізованих. Можна здавати модулі поетапно або випробувати свої сили, здавши кілька модулів одразу. Кожен модуль тестує певний аспект викладання англійської мови. Після складання кожного модуля видається окремий сертифікат.

Для кого буде корисний екзамен TKT (Teaching Knowledge Test):

Іспит перевіряє знання методики викладання англійської мови в теорії. Підтверджує знання сучасної методики викладання, інструментів роботи з аудиторією, володіння спеціальною термінологією і вміння користуватися навчальними ресурсами. Успішний результат означає збільшення можливостей для пошуку роботи в Україні та за кордоном.

ЩО ДАЄ СЕРТИФІКАТ ТКТ:

 • право викладати англійську мову за кордоном;
 • стимул для підвищення педагогічної та методичної кваліфікації;
 • зручний інструмент для педагогічних тренінгів;
 • відмінний аргумент на вашу користь при атестації, участі в конкурсах та грантах;
 • відповідно до роз’яснень Міносвіти України «Вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали у міжкурсовий період міжнародний сертифікат TKT – англійська мова є підставою для зарахування годин фахової підготовки під час проходження планових курсів в інституті післядипломної педагогічної освіти».

ЯК ЗДАВАТИ ТКТ:

Іспит TKT здається виключно в письмовій формі.

Кожен модуль складається з 80 запитань та триває 80 хвилин.

Типи завдань: підібрати пари, вибрати правильну відповідь із запропонованих, знайти зайве, тощо.

Кожна правильна відповідь — 1 бал.

Після здачі кожного модуля видається окремий сертифікат з оцінкою від Band 1 (найнижчий) до Band 4 (найвищий).

Кожен з модулів перевіряє знання методики викладання англійської мови, що має на увазі наступне:

МОДУЛЬ  1. СИСТЕМА МОВИ; ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ І ВИКЛАДАННЯ МОВИ.

 • термінологія опису граматичної, фонетичної та лексичної систем англійської мови, а також функцій мовлення;
 • навички та вміння чотирьох видів мовної діяльності (письмо, аудіювання, читання та усне мовлення);
 • теоретична база процесу оволодіння мовою і тим, що на цей процес впливає: мотивація, обсяг і способи подачі мовного матеріалу, презентація граматичних конструкцій; індивідуальні особливості учня (вік, індивідуальний навчальний стиль і здатність сприйняття, стратегії, наявність попереднього досвіду вивчення іноземної мови та ін.);
 • аналіз помилок у мові студентів;
 • індивідуальні потреби студента у вивченні іноземних мов;
 • теорія викладання іноземної мови за допомогою різних методів і прийомів, а саме: способи презентації нового матеріалу, типи вправ і завдань, різні види контролю та ін.;
 • методична термінологія для опису навчального процесу.

МОДУЛЬ  2. СУЧАСНИЙ УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПЛАНУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ

 • вміння планувати урок і блоки уроків: визначення цілей, структури уроку, знання етапів планування;
 • знання структури уроку і розуміння завдань кожного окремого етапу уроку;
 • вміння моделювати етапи уроку відповідно до поставлених цілей і потреб учнів;
 • вміння вибрати форму поточного і підсумкового контролю, відповідну цілям навчання і категорії учнів;
 • вміння використовувати в навчальному процесі додаткові посібники та матеріали.

МОДУЛЬ 3. ХІД УРОКУ І ОРГАНІЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • володіння мовою та вміння вести урок на мові, адаптуючи його відповідно до рівня учнів, тобто доступно пояснити завдання і правильно організувати його виконання, допомогти учневі грамотно оформити свою відповідь на мові, дати дефініцію нового слова, зрозуміти комунікативну задачу висловлювання учня в класі, тощо;
 • уміння визначити і пояснити характер помилки учня;
 • володіння способами організації навчального процесу на уроці з метою його активізації;
 • знання та правильне використання функцій і ролі вчителя, учнів на уроці;
 • знання форм і прийомів навчальної діяльності та вміння професійно організувати взаємодію на уроці;
 • уміння аналізувати і професійно виправляти помилки;
 • уміння правильно давати оцінку відповідям учнів з відповідними коментарями та рекомендаціями.

Спеціалізовані модулі:

 ТКТ CLIL (Content and Language Integrated Learning) – модуль, який перевіряє вміння планувати уроки, підбирати матеріали та ресурси, поєднуючи викладання англійської мови та інших предметів, а також методику організації проведення уроків та оцінювання знань учнів, використовуючи підхід поєднання англійської мови та іншого предмету.

– TKT for Young Learners – модуль, що перевіряє знання та вміння працювати з дитячою аудиторією, а саме: врахування особливостей дітей молодшого шкільного віку та принципів їх навчання; планування уроків, організація навчання та оцінювання дітей відповідно до вікових особливостей.

КОЖЕН МОДУЛЬ ОЦІНЮЄТЬСЯ ОКРЕМО ЗА НАСТУПНОЮ ШКАЛОЮ:

 • Band 1: знання в області даного модуля носять обмежений характер;
 • Band 2: наявність базових систематичних знань;
 • Band 3: хороші знання в області даного модуля;
 • Band 4: обширне і глибоке володіння методикою.

Мінімальний рівень володіння англійською мовою: B1

Вартість ТКТ одного модуля : 2100 грн.

Умови реєстрації:

 • Зареєструватися можна, заповнивши заявку насайті Оксфорд Клас  або за тел. (0800) 335-726.
 • Екзамени проводяться згідно з розкладом
 • Реєстрація на екзамен ТКТ завершується за 6 тижнів до дати екзамену.